Buradasınız

Vergi Dairesi Başkanımızın Mesajı

Başlıksız Belge
 

Değerli internet ziyaretçimiz,

Ülkemiz ekonomisinin gelişmesi ve kalkınmasının en önemli finansman kaynağı olan vergi gelirleri ile diğer gelirler, aynı zaman da kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülerek toplumsal huzurun ve refahın sağlanabilmesi için de büyük önem taşımaktadır.

Başkanlığımız, toplumda gönüllü uyumun sağlanması, vergi bilincinin her kesimde oluşturulması ve kayıtlı ekonomiyi teşvik etmek suretiyle vergi gelirlerimizi artırmayı temel hedef alarak; vergisel işlemleri adalet ve tarafsızlık içinde yerine getirmekte ve aynı zamanda çözüm odaklılık, güvenilirlik, katılımcılık, şeffaflık, sorumluluk bilinci ve verimlilik ilkelerine bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Mükellef haklarını gözeterek hizmetten yararlananların memnuniyetini ön planda tutan bir anlayış ve yenilikçi bir bakış açısıyla, teknolojik gelişmelere azami önem veren Başkanlığımız, internet ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmak suretiyle bu yöndeki değişimlere yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellef odaklı yaklaşım ve sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda sosyal medya uygulamalarından elektronik hizmetlere, e-fatura, e-defter, e-beyanname, e-tahsilat, e-belge yönetimi vb geliştirme projelerinden bilgi servislerine pek çok alanda mükelleflere ulaşmayı başarmış ve vergisel yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirmelerine imkan sağlamıştır.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı olarak; sunulan bu teknolojik imkanlar doğrultusunda mükelleflerimizin bilgiye kolay ulaşabilmeleri, işlemlerini vergi dairesine gitmeden daha hızlı ve daha kolay gerçekleştirebilmeleri amacıyla, bilişim teknolojileri ışığında gelişen e-devlet uygulamalarını artırarak, kaliteli ve hızlı hizmet sunma hedefi ile www.gvdb.gov.tr adresindeki Başkanlığımız internet sitesi görsel açıdan yenilenerek hizmetinize sunulmuştur.

Sürekli güncellenen yapısı ile, siz mükelleflerimize daha etkin ve daha kaliteli hizmet sunabilmeyi amaçladığımız internet sitemize yönelik değerli görüş, öneri ve eleştirileriniz bizler için önem taşımaktadır.

Mükellef memnuniyetini ön planda tutan, gelişim ve değişime büyük önem veren Başkanlığımız; vergicilik mesleğine ilişkin liyakat, özveri ve mevzuatsal donanıma sahip personeli ile kurum kültürü ve etik değerlerinden taviz vermeksizin, kamu kurum-kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile mükelleflerimizin de desteği ve işbirliği ile çalışmalarına devam edeceğini bildirir yeni internet sayfamızın siz değerli ziyaretçilerimiz için faydalı olmasını dilerim.

Saygılarımla.

Halil TEKİN
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı

Undefined