Buradasınız

TEBLİGAT USUL VE ESASLARI HAKKINDA PTT PERSONELİ BİLGİLENDİRİLDİ.

TEBLİGAT USUL VE ESASLARI HAKKINDA PTT PERSONELİ BİLGİLENDİRİLDİ.

7061 Sayılı Kanun ile  yapılan düzenlemeler çerçevesinde Vergi Usul Kanununda yer alan “Tebligat” usul ve esaslarına yönelik değişiklikler hakkında Posta Telgraf Teşkilatı personeline 21 Şubat 2018 Çarşamba günü bilgilendirme semineri düzenlendi.

Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Halil TEKİN, PTT Başmüdürü Sayın Zekai ÖZKAN’ın katılım gösterdiği ve Mükellef Hizmetleri Usul Müdürümüz Sayın Funda SARIKAYA ÇİFTÇİOĞLU’nun sunumlarıyla gerçekleşen seminerde; 7061 Sayılı yasanın getirdiği yenilikler ve yapılan değişikliklerin yanı sıra tebligat usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar hakkında PTT personeline bilgiler verildi.

Vergi dairesi ile mükellef arasında bir nevi köprü görevi gören ve mükelleflerimize zamanında bilgi aktarımımız açısında son derece önemli olan “Tebligat” konusu ana hatlarıyla ele alınarak; dağıtımda görev alan personelin tereddüt ettiği hususların ve uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi adına karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

PTT personelinin yüksek katılım gösterdiği ve ilgiyle takip ettiği seminer, katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.