Buradasınız

PTT PERSONELİNE TEBLİGAT USUL VE ESASLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ

PTT PERSONELİNE TEBLİGAT USUL VE ESASLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ

7061 Sayılı Kanun ile  yapılan düzenlemeler çerçevesinde Vergi Usul Kanununda yer alan “Tebligat” usul ve esaslarına yönelik değişiklikler hakkında Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.(PTT) personeline ikinci kez bilgilendirme semineri düzenlendi.

Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Halil TEKİN, Gaziantep PTT Başmüdürü Sayın Zekai ÖZKAN ve PTT Eğitim Daire Başkanı Sayın Fevzi ÇAKAR’ın da katılım gösterdiği, Mükellef Hizmetleri Usul Müdürümüz Sayın Funda SARIKAYA ÇİFTÇİOĞLU’nun sunumlarıyla gerçekleşen seminerde; 7061 Sayılı yasanın getirdiği yenilikler ve tebligat esasları anlatılarak, uygulamada tespit edilen eksikliklerin ve hatalı tebligatların örnek belgelerle PTT personeline izahı yapılmış olup, yaşanan aksaklıklar ile doğurabileceği sonuçlar hakkında katılımcı personele bilgilendirmelerde bulunulmuştur.

Kurumlararası işbirliğinin üst seviyeye çıkarılması konusunda mutabakata varılan eğitim toplantısında, yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuş ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir. PTT Eğitim Daire Başkanı Sayın Fevzi ÇAKAR’ın katkılarıyla Başkanlığımızca hazırlanan eğitim programının ve dokümanlarının PTT tarafından personellerine yönelik olarak ülke genelinde yapılacak olan uzaktan eğitim programına dahil edilmesi sağlanmıştır.

Posta dağıtıcıları tarafından ilgi ile takip edilen eğitim semineri, özellikle posta dağıtıcılarının sahada karşılaştıkları pek çok sorunun giderilmesine vesile olan seminer, sorunların ortak çözümü ve işbirliğinin sürdürülmesi temennisi ile sona erdi.