Buradasınız

EVİS

EVİS

Dilekçe örnekleri :

DİLEKÇE ( ÇALIŞAN KENDİSİ OLAN İÇİN)

İŞYERİ YAZISI

DİLEKÇE (BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLAN İÇİN)

DİLEKÇE (BASİT USUL MÜKELLEF İÇİN)

DİLEKÇE (SERBEST MESLEK ERBABI KENDİSİ İÇİN)

DİLEKÇE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ EŞ İÇİN

 

ENGELLİLER İÇİN VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

Engellilik indirimi uygulaması, engelli vatandaşların, içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve engelliler ile engelli olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla özürlü ücretlilerin gelir vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan bir uygulamadır.

ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK OLANLAR

-Engelli hizmet erbabı,

-Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı,

-Engelli serbest meslek erbabı,

-Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,

-Basit usulde vergilendirilen engellilerin sadece kendisi,

ENGELLİLİK İNDİRİMİ İÇİN BAŞVURULACAK MAKAMLAR

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı - Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü - Engelli Hizmet Birimine. (Vergi Dairesi Başkanlığı Binası Giriş Kat)

Engellilik için gerekli belgeler matbu dilekçe içerisinde belirtilmiştir. 

Undefined