Buradasınız

MÜKELLEFLERE VE MESLEK MENSUPLARINA MEVZUATTAKİ YENİLİKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

MÜKELLEFLERE VE MESLEK MENSUPLARINA MEVZUATTAKİ YENİLİKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası, Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Başkanlığımızın müştereken düzenlediği; Defter Beyan Sistemi, İzaha Davet ve Diğer Güncel Konulara yönelik toplantı 09.01.2018 Salı günü Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleştirildi.

Gelir İdaresi Daire Başkanı Faruk GÖZÜBÜYÜK ile Gelir İdaresi Grup Başkanları Abdullah KARABOYACI ve Mesut UÇAK’ın sunumlarıyla gerçekleşen toplantıya, Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Halil TEKİN, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Sayın Beyhan HIDIROĞLU, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Ali İhsan KAYA, Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Hüseyin ÖZBAY ve çok sayıda oda üyesi ile meslek mensubu katılım gösterdi.

Mükellef ve meslek mensuplarının ilgiyle takip ettiği toplantıda;  mükellef ile meslek mensuplarına büyük kolaylıklar sağlayacak olan ve vergide dijital dönüşüm niteliğindeki yeniliklerden olan “Defter Beyan Sistemi” ile vergi dairesi ile mükellef arasındaki bilgi alışverişini ve mükellefin gönüllü uyumunu artırıcı yeniliklerden olan “İzaha Davet” konularıyla ilgili mevzuata ve uygulamaya yönelik bilgilendirmeler yapılarak, diğer vergisel yenilikler hakkında da katılımcıların bilgilendirilmesi sağlandı.

Oda Başkanlarının açılış konuşmasıyla başlayan ve yaklaşık 2 saat süren toplantı, Daire Başkanımızın ve Grup Başkanlarımızın katılımcılardan gelen soruları cevaplandırması ile sona erdi.